Magdalena Soboń „Poza horyzontem”

15.07.2015 - 23.08.2015 Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

Wypowiadam się poprzez materię. Dobieram odpowiednie włókna, badam ich możliwości i granice. Eksperymentuję tak długo, aż materia zacznie słuchać i stanie się uległa temu, co chcę powiedzieć. Na tym etapie pomocne są umiejętności warsztatowe, ale wytwarzanie ręcznie czerpanego papieru nie jest dla mnie celem, a jedynie środkiem. Długotrwały proces powstawania kolejnych obiektów to czas na rozważania, zawierający w sobie elementy modlitwy i medytacji. Konstruowanie formy rozpoczynam od środka i jestem w jej centrum, dokładając kolejne fragmenty przemieszczam się spiralnie na jej krańce. Koło staje się dla mnie praformą, elementarnym kształtem i symbolem Jedności. Rozpatruję Jedność, jako współzależność, wzajemne przenikanie i łączność ze Wszechświatem. Byciem jego częścią, elementem, pierwiastkiem. Nazwy obiektów ujawniają inspirację, a ta z kolei ich starożytną proweniencję. Ciała niebieskie otrzymały swoje nazwy od mitologicznych bogów. Nadawanie imion zaczerpniętych z mitologii jest zatem jej przedłużeniem. Działa tu, być może, ten sam nieuświadomiony mechanizm zawłaszczania i oswajania nieznanego. Tajemnicza i fascynująca rzeczywistość jest tuż poza naszym horyzontem.

Magda Soboń Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, na Wydziale Tkaniny i Ubioru. Doktor sztuk plastycznych. Asystentka w Pracowni Papieru prowadzonej przez prof. Ewę Latkowską – Żychską w macierzystej Uczelni. Zajmuje się papierem ręcznie czerpanym, tkaniną unikatową, grafiką.

Materiał ze strony internetowej: www. asp.lodz.pl

sklep_baner_03