Typo Berlin

Katedra Projektowania Graficznego Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, wzięła udział w najbardziej prestiżowej i jednocześnie największej konferencji na świecie poświęconej problemom typografii i designu.Uczelnia została zaproszona jako pierwsza spoza Niemiec w dwudziestoletniej historii tej niezwykle znaczącej imprezy do zaprezentowania wykładu „Łódź – Miasto awangardy. Historia i współczesność Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi”. Wybór  uczelni był efektem zgłoszonej w listopadzie 2014 roku wstępnej prezentacji prac studentów. Uczelnia  została wybrana sponad stu zgłoszeń z całego świata. Dodatkowo, ze względu na niezwykle wysoki poziom prac, uhonorowano Łódzką ASP, przestrzenią wystawową w prestiżowym hallu tuż obok głównego wejścia Haus der Kulturen der Welt, Berlin, Tiergarten, będącym miejscem Konferencji. Dzięki temu wystawę Katedry Projektowania Graficznego, obejrzało ponad 3000 osób. W dwudziestoletniej historii w konferencji TYPO Berlin, wzięło udział ponad 800 autorytetów, firm i domów fontograficznych, agencji i osobowości medialnych z dziedziny typografii, mediów i designu. Głównym moderatorem i spiritus movens TYPO BERLIN jest światowej sławy typograf i projektant Eric Spiekermann, twórca FontShop. Konferencję organizuje jedna z najpotężniejszych organizacji typograficznych MONOTYPE. Wykład poprowadzony przez prof. Piotra Karczewskiego, prof. Sławomira Kosmynkę, oraz dwoje studentów – Aleksandrę Talachę i Mariusza Andryszczyka – okazał się dużym sukcesem. Oprócz przedstawienia berlińskiej publiczności korzeni łódzkiej ASP, sylwetek jej wybitnych protoplastów, począwszy od Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego zaprezentowano prace profesorów i pedagogów Katedry Projektowania Graficznego oraz – co stanowiło główny cel prezentacji – prace projektowe studentów Katedry. Prezentacja łódzkiej ASP nagrodzona została gromkimi brawami i ożywionym panelem dyskusyjnym w kuluarach. Uczestnicy podkreślali niezwykle wysoki poziom prac, w których typografia stanowi główne tworzywo realizowanych zadań projektowych, a także bogatą historię i wysoki poziom uczelni. materiały wybiórczo ze strony internetowej: www.asp.lodz.pl

sklep_baner_03